مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تحلیل تکتونیک فعال در منطقه شمال غرب بیرجندسید مرتضی، موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه لرزه خیزی و نحوه تخلیه انرژی لرزه ای در خاورمیانهنادیا طاهرنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل نوینی از گسل هندیجان- ایذه در ناحیه فروافتادگی دزفولمحمد سراجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین جهات تنش¬های اصلی ایجاد کننده گسل¬های جنوب مرزن¬آبادمهدی توکلی یرکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین فرکانس طبیعی نوسان خاک با استفاده از نگاشتهای مایکروترموروحید غلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری گسل پیرانشهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چرخش ساختار پایانه شمالی گسل بیدهند (جنوب قم)روح الله ندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ساختاری منطقه میدانک ـ گچسر (البرز مرکزی)سید مجید میرکاظمیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر افقهای شکل پذیر جدایشی در تکامل ساختاری پهنه فروبار دزفول و پیرامون آن(زاگرس میانی): روش مدلسازی آنالوگمهدی نجفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین ویژگیهای زمین ساختی جبه بالایی گستره البرز بر اساس جدایش فاز SKS امواج زلزلهاحمد سدیدخوی دانشجویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
زمین ریخت شناسی زمین ساختی نیمه شمالی ورقه قائم شهراحمد لشگریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی لرزه-چینه ای شمال غرب بندر انزلی از دیدگاه زمین ساختفرانک بیاتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
سبک دگرشکلی در جنوب گسل ترود ، جنوب دامغانمحسن خادمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین مرز بین دولایه با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجیسیدهانی متولی‌عنبرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی پیشرو دو و نیم بعدی مقاومت ویژه الکتریکی به روش نقاط محدودحمزه صادقی سرخنیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین سطح لغزش با مدلسازی معکوس دوبعدی داده های مقاومت ویژهعبدالاحد هلاکوئیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه تأثیر دیاژنز بر ژئوشیمی دولومیتهای بخش بالایی سازند دالان در برش کوه سورمه و میدان پارس جنوبیسمیه پرهامسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پتروگرافیکی انواع مختلف دولومیت در سازند آسماری در ناحیه گچسارانرنجبران ،محسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ریز رخساره سازند آسماری در چاه شماره ۲۵ میدان نفتی گچسارانمحمد اکبری بیرگانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازندهای ایلام و سروک در میدان نفتی آب تیمورعلی غبیشاویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین