مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
محاسبه عیارحد در کانسارهای تک و چند فلزیاحمدرضا صیادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
محاسبه الگوی آتشباری مناسب به منظور کاهش پرتاب سنگ توسط روش تصمیم گیری چند متغیره TOPSISمسعود منجزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تفکیک بلوکهای پرعیار کانسار آهن چغارت براساس شبیه سازی شاخصامید اصغریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه نتایج محاسبه ذخیره کانسار آهن شمس‌آباد اراک با روشهایهندسی و زمین آماریمهندس رضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روش فرکتالی عیار- مساحت در جدایش آنومالی از زمینهگلناز جوزانی کهنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی اثر اعمال سیاستهای مختلف بهره برداری از آبخوان آبرفتی دشت سرچاهان شرقی بر دبی پایه رودخانه اعظممحمد زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تهیه مدل ریاضی به منظور اعمال مدیریت بهینه کمی و کیفی آبخوان مطالعه موردی آبخوان دشت نیریزحجت اله ناصریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تأثیرعوامل زمین شناسی درکیفیت شیمیایی منابع تأمین آب آشامیدنی گرگانمصطفی رقیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی عددی اجزاء محدود برای شبیه سازی فرآیند بازگشت آب به یک پیت عمیق در یک سفره آزاددولتی ارده جانی،فرامرز،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد روش¬های آماری در تحلیل کیفیت شیمیایی آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت باغملکمحمد فاریابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
برآورد قابلیت انتقال با استفاده از داده های پمپاژ و لاگ چاه هاسید محمد حسینی سبزواریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی و بهینه¬سازی شبکه پیزومتری با استفاده از روش¬های ژئواستاتیکی و تفاضلات محدودجابر مظفری­زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تصحیح ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان با استفاده از مدل تفاضلات محدود(MODFLOW ) و روش کریجینگجابر مظفری­زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی هیدروژئولوژیکی سد گرین نهاوند با استفاده از ردیابهای رنگیغلامرضا خانلریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ریخت سنجی آبفروچاله های گنبد نمکی کنارسیاه فیروزآبادمهدی زارعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
هیدروشیمی دشت مراغه-بناب و تاثیر پسابهای شهرک صنعتی مراغه بر کیفیت آبهای زیرزمینینینا محمودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل کیفی آبهای زیرزمینی دشت ابرکوهمجید روزبهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل علمی وجودحفرات انحلالی پنهان (غار) درمنطقه آذرشهر (غرب مجموعه آتشفشانی سهند)ایوب قدیرزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اکتشاف و مطالعه طویل ترین غار نمکی جهانناصر اسدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی راهکارهای مختلف جایگزینی چاه بهره برداری در معدن سنگ آهن گل گهرمهدی سیاووش حقیقی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین