مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ارزیابی توانائیهای شبکه های عصبی مصنوعی در مدلسازی آبخوانهای کمپلکساصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه هیدروشیمی و ارتباط هیدروژئولوژیکی آبخوانهای کارستی و بازالتی دشت های بازرگان و پلدشتاصغر اصغری مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاملی در حفاری چاههای آهکی استان کردستانسید احمد حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تأثیر پارامتر شتابدهنده بر دقت محاسبات در روش SSOR برای حل معادلات آب زیر زمینیکاظم زارعی مظفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی حساسیت و آلودگی آبخوان میان آب شوشتر به آفت کش هاعلی اکبر شهسواری،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی عددی اجزاء محدود در حل مسائل هیدروژئولوژیکیفهیمه فرهادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
برآورد ضریب رواناب حوضه سرچاهان شرقی با استفاده از اطلاعات رقمی سنجش از دور (RS) و GISمحمد زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
برآورد سطح استاتیک آب زیرزمینی و جنس رسوبات با کمک داده های ژئوالکتریک بوسیله مدل شبکه عصبی MNN درمعدن سنگ آهن گل گهر سیرجانسعید مکنونی گیلانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ریخت شناسی و مدل تشکیل غار زکریا (استهبان)عبدالرضا واعظیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارائه مدل جدید DEFLOGIC جهت پتانسیل یابی آب های زیرزمینی کارستی در محیط GISزکیه محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
GIS و RS امکان سنجی تغذیه مصنوعی با استفاده از(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
محاسبه میزان تأثیر گذاری پارامترهای مدل DRASTIC بر آسیب¬پذیری آبخوان دشت عقیلیاحسان یارمحمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین معیارهای حذفی در شناسایی مناطق مناسب جهت احداثهمت سلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ابزاربندی و رفتارنگاری سدهای خاکی و بررسی نفوذ آب از تکیه گاه، بدنه وفونداسیونجواد بیرامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اندازه گیری طلا به روش آنالیز اسپکترومتری با آشکار ساز PMTمینو کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر چگالی حجمی Co بر نسبت Kβ/ Kα درآنالیز XRFمینو کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اندازه گیری فلزات سنگین در آبهای آشامیدنی به روش اسپکترومتری فلورسانس اتمیمینو کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
Polarographic and voltammetric investigation of new synthesized βdiketone (۲ methoxy Benzene Thiol Acetyl Acetone)Sima Evazmoghadamسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
گیری طلا به روش جذب کربن اکتیو و آنالیز ICPمینو کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پتانسیل های منطقه چابهار به عنوان یک ژئوپارکعلیرضا صالحی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین