مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
اکتشاف مقدماتی آندالوزیت شرق فریمان. کانی شناسی و ژئوشیمی آندالوزیت با نگرشی ویژه بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و صنعتی آن به منظور تهیه فراورده های دیرگداز اسیدیبهمن شیرزاده- خسرو ابراهیمی- بهرام شیرزاده -حمید امیر خانی منفرد- رضاشرقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اکتشاف و مطالعه طویل ترین غار نمکی جهانناصر اسدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
الگوهای بهینه ژئوشیمیایی جهت اکتشاف کانی زایی های مس – مولیبدن در منطقه کیقال ، سیاهکلان – ناحیه ورزقانمحمد نصیری گنجینه کتابسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
امکان‌سنجی تولید نقشه زمین‌شناسی رقومی ۱:۲۵۰۰۰ به دو روش فتوگرامتری و فتوموزائیک عکسهای هواییتورج مجیدی فیض آبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اندازه گیری طلا به روش آنالیز اسپکترومتری با آشکار ساز PMTمینو کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اندازه گیری فلزات سنگین در آبهای آشامیدنی به روش اسپکترومتری فلورسانس اتمیمینو کریمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اهمیت pH و شرایط نمونه برداری در تحلیل های زیست محیطی عناصر سنگین در محیط آبی - معدن مس سرچشمهمهدی خراسانی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اولین گزارش از پالینومرف های سازند کژدمی در میدان پارس جنوبیمهرانگیز نادری خوجینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اولین گزارش از خزندگان ابزی (مزوزورها)کرتاسه بالایی ایران(زاگرس)هوشنگ دشتبانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اولین گزارش بر روی فسیل های گیاهی بعد از میوسن در ایرانمهدی یزدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بارز سازی توده های آذرین شمال لواسان (استان تهران) با بهره گیری از پردازش تصاویر ماهواره ایماهیار سلطانی -سید امیر توکلی صبورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدنبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بارزسازی رخنمونهای رسی از طریق تحلیل و ترکیب مولفه های اصلیبر روی دادهای ETM+در شمال خوافمهسا شهبازی‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بافت و ترکیب شیمیایی پلاژیوکلازها: شاهدی بر اختلاط ماگمایی در سنگهای آتشفشانی پلیوکواترنر جنوب شرق اصفهانمهناز خدامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بحثی در مورد جایگاه زمین ساختی دگرگونی فشار پایین و امکان تعمیم آن در زون سنندج- سیرجان: مثالی از منطقه همدانحسین معین وزیری- علی اکبر بهاری فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
برآورد سطح استاتیک آب زیرزمینی و جنس رسوبات با کمک داده های ژئوالکتریک بوسیله مدل شبکه عصبی MNN درمعدن سنگ آهن گل گهر سیرجانسعید مکنونی گیلانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
برآورد ضریب رواناب حوضه سرچاهان شرقی با استفاده از اطلاعات رقمی سنجش از دور (RS) و GISمحمد زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
برآورد قابلیت انتقال با استفاده از داده های پمپاژ و لاگ چاه هاسید محمد حسینی سبزواریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
برداشتهای ژئوفیزیک هوایی در منطقه بزمان (سیستان و بلوچستان)حسن خیرالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیک هواییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پتانسیل های منطقه چابهار به عنوان یک ژئوپارکعلیرضا صالحی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی چگونگی مرز پرموتریاس در میدان گازی پارس جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین