مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی آنومالیهای هیدروشیمیایی موجود در آبخوانهای دشتهای بازرگان و پلدشتالهام فیجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی غلظت نیکل در گونه های گیاهی اطراف معدن سرب ملایرفرخ لقا امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر بارشهای اسیدی بر وضعیت برخی فلزات در خاکهای مناطق مجاور کارخانه ذوب مس سرچشمهسید محمد میرحسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پیاده سازی الگوریتم کاربردی نخستین بانک اطلاعات زمین شناسی پزشکی در ایرانمریم ناویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدیریت زیست محیطی در معادن و صنایع معدنی،مطالعه موردی در ایرانسید محمد میر حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی آلودگی منابع آب تکهای معدنی I, II, III و روستاهای پایین دست معدن پلی متال تکنار( بردسکن)اعظم نیلوفرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی نقش درخت لرگ در کاهش فرسایش خاک :پروین علیپور نصیر محلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آلودگی بیولوژیکی منابع آب درحوضه گرمابدشت گرگانسحر آرمان پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اهمیت pH و شرایط نمونه برداری در تحلیل های زیست محیطی عناصر سنگین در محیط آبی - معدن مس سرچشمهمهدی خراسانی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه میزان نگرشهای استرس زا در بین معدنکاران، شاغلین بخش درمان و کارکنان آموزش و پرورشمهندس رضا احمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
رابطه دما و فعالیتهای هیدروترمالی در مناطق لالجین، قهاوند و چهاردولیمنوچهر امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی نقش زمین ساخت فعال در پیدایش سفره های آب زیر زمینی با استفاده از داده های سنجش از دور و داده های صحرای منطقه مورد مطالعه دشت اصفهک در منطقه طبسمحمد آریامنشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی پتانسیلهای معدنی در برگه یک صدهزارم رزوه به کمک پردازش تصاویر ماهواره ایحمید آقاجانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
Mapping of Salinity Hazards in Mond Region Using RS and GISMassoud Goodarziسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ثبت آلتراسیون های هیدروترمال با استفاده از تصاویر استر در منطقه ورزقانوحید ورشوچی فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی دمای سازندهای کربناته با استفاده از دورسنجی گرمایی در مناطق کارستینادر جلالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه طیف سنجی داده های نرمال شدهL۱B وAST_۰۷ سنجنده آستر؛ منطقه آزمایشی نواحی سرچشمه و میدوک، جنوب شرق ایرانمجید هاشمی تنگستانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شناسائی نواحی امید بخش معدنی با استفاده از دورسنجی و GISناصرنعیمی قصابیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد تصاویر سنجنده ASTER درتفکیک زونهای دگرسانی مس پورفیری (برگه۱:۱۰۰۰۰۰ جبال بارز)مهدی تاجیکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی و تفکیک کانی‌های دگرسانی هیدروترمالی همراه با کانی‌زایی طلا به کمک پردازش داده‌های ماهواره‌ای ASTER در ناحیه معدنی هیردمعصومه علیمحمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین