مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تاثیر آذرآواری های مینرالیزه و آلتره بر شیمی خاک از دیدگاه زیست محیطیرضا طلاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر مناطق مینرالیزه و آلتره برکیفیت آب های سطحی و زیرزمینی از دیدگاه زیست محیطیرضا طلاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اکتشاف پتاس سنگی در گنبد نمکی پل, کمربند زاگرسرضا فرهادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی ذخایر سرب و روی کربناته زون تالش در محیط GISرضا قاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه زمین شیمی و توان معدنی کانیهای سنگین منطقه میوه رود استان آذربایجان شرقیرضا مر- فرید محرمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
منشاء کانه زایی منگنز در منطقه غرب داراب- نیریز استان فارسرضا منظمی باقرزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تغییرات اندازه و ترکیب ذرات رودخانه مایان (رودخانه یی با بستر گراولی و شیب زیاد) واقع در جنوب غرب مشهدرضا موسوی حرمی- اسدالله محبوبی- محمد غفوری- محمد خانه باد- ناصر رضاوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مقطع تیپ سازند شال در منطقه ماسولهرضا هفت لنگسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی تغییرات میزان اکسیژن سازند سنگانه براساس مطالعات پالینولوژیکیرعنا خسروی القارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پتروگرافیکی انواع مختلف دولومیت در سازند آسماری در ناحیه گچسارانرنجبران ،محسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چرخش ساختار پایانه شمالی گسل بیدهند (جنوب قم)روح الله ندریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فعالیت لرزه‌ای سامانه‌های گسلی در استان زنجان و مناطق مجاور با استفاده ‌از مکان‌یابی دوباره‌ی ‌زمین‌لرزه‌‌هاروح‌اله ‌عسکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
روند کانه زایی طلا با استفاده از داده های زمین شناسی ، ژئوشیمیایی ، ژئوفیزیک هوایی و تصاویر ماهواره ای در برگه ۱۰۰۰۰۰ : ۱ آلوت .روناک تیمور همدانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارائه مدل جدید DEFLOGIC جهت پتانسیل یابی آب های زیرزمینی کارستی در محیط GISزکیه محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از سنجش از دور جهت تعیین نواحی مستعد کانه زاییزهرا اکبریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی آماری زلزله های القایی ناشی از آبگیری سد کرخهزهرا حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ژئوشیمی و ژنز کانسارهای کرومیت پادیفرم فرومد سبزوارزهرا زندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبی و ژئوشیمی تبخیری های شمال غرب زنجانزهرا کلانتری زاده- حسین رحیم پور بنابسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
سرعت انتشارموج Pn در زیر پوسته در مناطق بندرعباس و کرمانزهره ریاضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی میزان فرسایش در حوزه آبخیز دماوند به کمک GISسادات فیض نیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین