مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
شبیه سازی جنبش شدید زمین باتابع تجربی گرین براساس سناریو رخداد یک زلزله شدید در راستای گسل شمال تهرانمهدی زارعسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نگاهی نو بر جغرافیای دیرینه و فرگشت ساختاری البرز در تتیسحمید نظریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی جهت استرس درمنطقه گسل بیدزرد، جنوب شیرازخلیل سرکاری نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
محاسبه نسبت سرعتی امواج P وS در منطقه تهرانعلی اصغر متقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی گسل شمال مشهدناصر حافظی مقدسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مرحله‌های دگرریختی در سنگ‌های دگرگونی جنوب مشهدمیثم کوه‌پیماسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تٲثیر خطواره پی سنگی کرج - چالوس بر هندسه و تحول جنبشی زیرپهنه ساختاری مابین گسلهای کندوان و طالقانامیر نعیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فعالیت لرزه‌ای سامانه‌های گسلی در استان زنجان و مناطق مجاور با استفاده ‌از مکان‌یابی دوباره‌ی ‌زمین‌لرزه‌‌هاروح‌اله ‌عسکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین آستانه حرکت گسلش نرمال و امتداد لغز با استفاده از حد بحرانی جابجایی در رگه های en-echelonشهروز شناورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شواهدی بر uplift ناحیه شمال قوچان در کپه داغ مرکزینصیرنادری میقانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین واتنش نسبی با استفاده از انکلاوها در گرانیتوئید میلونیتیرضا سامانی زادگان،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پیشنهاد پارامترهای جدید در بهینه سازی نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه (آیین نامه ۲۸۰۰)بابک خردمندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه محتوی فرکانسی و افت تنش شتابنگاشتهای لرزه اصلی زمینلرزه درب آستانه (سیلاخور)جمیله واشقانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل ساختاری میدان نفتی آب تیمور و افق¬های جدید اکتشاف نفتعلی ارزانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارزیابی دیرینه لرزه زمینساختی گسل دشت بیاض با شواهد ریخت زمینساختیمحمد مهدی خطیبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چرخش محورهای کرنش طی کواترنر در منطقه شمال شرق بیرجندمحمد امیر علیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
کاربرد ساختاری ملان‍‍ژ های تکتونیکی در تفسیر زونهای همگرای مایلخلیل سرکاری نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
سرعت انتشارموج Pn در زیر پوسته در مناطق بندرعباس و کرمانزهره ریاضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل چین خوردگی مرتبط با راندگی پنهان در شمال بیرجندسلمه فخاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تکامل ساختاری گسل بزرگ کویر در منطقه طالمسیمرضیه استرابی آشتیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین