مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
پتروگرافی و پترولوژی ولکانیکهای شمال خاروانا ( شمال آذربایجان خاوری )میر علی اصغر مختاری٭،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آذرین در محورخاروانا- نوجه مهر (شمال شرق تبریز)حمیده غفرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پتروگرافی وژئوشیمی منشورهای بازالتی جنوب غرب کلیبرفریده وزیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پترولوژی رودنژیت های مجموعه افیولیتی شرق ایرانشهر (مکران)مسلم پورمحمد الیاسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پترولوژی میگماتیت های آلومینوسیلیکات دار منطقه سیمین، همدان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پترولوژی و تکتونیک دایکهای دیابازی پست-کرتاسه در کوههای موروعامری علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پترولوژی و ژئوشیمی سکانس پوسته ای افیولیت های نائین ـ دهشیرعلی بنی طباءسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پی جویی زمینلغزش های قدیمی در زلزله های بزرگ فلات ایران: درس هایی از زمینلرزه های دهه اخیر (۱۹۹۰-۲۰۰۵)شهرام نصیری،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پی جویی و ارزیابی پتانسیل مواد معدنی در گنبد های نمکی استان فارسساسان لیاقت- فریدمر- علیرضا زرسواندی -سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پیاده سازی الگوریتم کاربردی نخستین بانک اطلاعات زمین شناسی پزشکی در ایرانمریم ناویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پیشنهاد پارامترهای جدید در بهینه سازی نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه (آیین نامه ۲۸۰۰)بابک خردمندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تأثیر پارامتر شتابدهنده بر دقت محاسبات در روش SSOR برای حل معادلات آب زیر زمینیکاظم زارعی مظفریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تأثیر پارامترهای شیمیایی نهشته های مارنی بر خصوصیات زمین شناسی مهندسی آنها (با تأکید بر دوام پذیری)در منطقه قماکرم کرامتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تأثیرعوامل زمین شناسی درکیفیت شیمیایی منابع تأمین آب آشامیدنی گرگانمصطفی رقیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تٲثیر خطواره پی سنگی کرج - چالوس بر هندسه و تحول جنبشی زیرپهنه ساختاری مابین گسلهای کندوان و طالقانامیر نعیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر آذرآواری های مینرالیزه و آلتره بر شیمی خاک از دیدگاه زیست محیطیرضا طلاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر افقهای شکل پذیر جدایشی در تکامل ساختاری پهنه فروبار دزفول و پیرامون آن(زاگرس میانی): روش مدلسازی آنالوگمهدی نجفیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر بارشهای اسیدی بر وضعیت برخی فلزات در خاکهای مناطق مجاور کارخانه ذوب مس سرچشمهسید محمد میرحسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر جزایر مصنوعی امارات بر سواحل خلیج فارسحسین مروتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر جزایر مصنوعی امارات بر سواحل خلیج فارسدکتر حسین مروتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین