مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی پرتوهای غیر قابل رویت گاز رادیو آکتیو رادن و اثرات بیولوژیکی و خطرات زیست محیطی آن در زمینسید حسین امیدیانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
رایودلرهای پرمین پسین (جلفین پیشین) از سازند جلفا در شمال غرب ایرانسید حمید وزیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اطلس زمین شناسی راه های کشورسید علی آقانباتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ساختاری منطقه میدانک ـ گچسر (البرز مرکزی)سید مجید میرکاظمیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
برآورد قابلیت انتقال با استفاده از داده های پمپاژ و لاگ چاه هاسید محمد حسینی سبزواریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدیریت زیست محیطی در معادن و صنایع معدنی،مطالعه موردی در ایرانسید محمد میر حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر بارشهای اسیدی بر وضعیت برخی فلزات در خاکهای مناطق مجاور کارخانه ذوب مس سرچشمهسید محمد میرحسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل تکتونیک فعال در منطقه شمال غرب بیرجندسید مرتضی، موسویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی چینه نگاری سکانسی سازند سروک در شمال غرب بهبهان (تنگ ماغر(سیدمحسن آل علیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاریخچه رسوبگذاری و موقعیت تکتونیکی منشأ رسوبات نئوکومین (کرتاسه تحتانی) در شمال شرق فریمانسیده مریم مرتضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین مرز بین دولایه با استفاده از داده‌های گرانی‌سنجیسیدهانی متولی‌عنبرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویافته های صحرائی در باره زون گذر پرمو – تریاس جلفا – تعلق افق پاراتیرولیتس دار به پرمین فوقانی -سیروس عباسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین مکان مجدد زمین لرزه ها در منطقه شمال غرب ایران با استفاده از روش HDCشادی طباطبایی میرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
توموگرافیPn و Sn برای تعیین مدل پوسته و گوشته فوقانی در فلات ایرانشادی طباطبایی میرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند ساچون در برش الگوشب افروز، روح اللهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات دورسنجی در محدوده زون جنوب خراسانشهرام بیک پور ، علی حسینمردی طرشتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه شناسی و زمین ساخت حوضه فلیشی شرق ایران (با نگرشی به رشته کوه دبیل در شمال خاوری نهبندان)شهرام حبیبیمود-سید آقانباتی- علی اصغر آریاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پی جویی زمینلغزش های قدیمی در زلزله های بزرگ فلات ایران: درس هایی از زمینلرزه های دهه اخیر (۱۹۹۰-۲۰۰۵)شهرام نصیری،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین آستانه حرکت گسلش نرمال و امتداد لغز با استفاده از حد بحرانی جابجایی در رگه های en-echelonشهروز شناورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی چینه شناختی و دیرینه شناختی رخساره های سنگی کرتاسه پسین در منطقه َمرّیشهلا الله مددیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین