مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
سنگ شناسی و پترولوژی توده های آتشفشانی منطقه ضیاءآباد (استان زنجان )امید جمعی جیرندهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
استفاده از عناصر فرعی منگنز و آهن در مطالعات سکانس استراتیگرافی، با مثالی از سازند آسماری در میدان نفتی کرنجامیر صابریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تٲثیر خطواره پی سنگی کرج - چالوس بر هندسه و تحول جنبشی زیرپهنه ساختاری مابین گسلهای کندوان و طالقانامیر نعیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات کانی شناسی ، زمین شیمی و ژنز احتمالی کانسار رسی تراب،جنوب ابر کوهامیرساسان مهجورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تحلیل علمی وجودحفرات انحلالی پنهان (غار) درمنطقه آذرشهر (غرب مجموعه آتشفشانی سهند)ایوب قدیرزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی غنی ترین فونای آتریس های دونین بالایی و کربونیفر زیرین معدن بالاست راه آهن شمال ایرانبابک آقابابالوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پیشنهاد پارامترهای جدید در بهینه سازی نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لرزه (آیین نامه ۲۸۰۰)بابک خردمندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی روابط کانی شناسی دگرسانیهای اسید – سولفات در آتشفشانیهای سنوزوئیک بخشی از زون طارمبتول تقی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند داریان در ناحیه فارس داخلیبرزگرزندی مرتضیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
کانی­زایی اورانیوم در ارتباط با رخداد متاسوماتیسم سدیک، آنومالی پرتوزای چاه­جوله(ایران مرکزی)بسکابادی، احمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بهره گیری از مدل رقومی- ارتفاعی (DEM) و داده های سنجنده TM ماهواره لندست (Landsat) جهت تصحیح و تکمیل نقشه زمین شناسی آتشفشان دماوندبهروز باشکوه- جمشید حسن زاده- فرخ برزگرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
کانی زایی هیپوژن و اسکارنی در کانسار مس پورفیری دره زرشکبهروز دهقان منشادی - محمد ولی ولیزاده- جمشید حسن زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
جایگاه نقره و مس در کانسار طلای زرشورانبهزاد مهرابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
آندالوزیتهای متاسوماتیکی در کمپلکس دگرگونی ده‌سلم در شرق ایرانبهزاد مهرابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی عملکرد دیاژنز در تغییرات بافتی آلوکم ها در مخزن آسماری میدان کرنجبهمن سلیمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
اکتشاف مقدماتی آندالوزیت شرق فریمان. کانی شناسی و ژئوشیمی آندالوزیت با نگرشی ویژه بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و صنعتی آن به منظور تهیه فراورده های دیرگداز اسیدیبهمن شیرزاده- خسرو ابراهیمی- بهرام شیرزاده -حمید امیر خانی منفرد- رضاشرقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین مینرالوژی اولیه و بازسازی محیط رسوبی نهشته های کربناته سازند مبارک (کربونیفر زیرین) با استفاده از اطلاعات ژئوشیمیبیتا ارباب- محمد حسین آدابی -سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعات رسوبات آبرفتی دشت زنجان با استفاده از داده های ژئوفیزیکی و GISپرویز عبدی- عبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی نقش درخت لرگ در کاهش فرسایش خاک :پروین علیپور نصیر محلهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مطالعه رادیونوکلئیدهای طبیعی در آب و رسوب نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ تهران (برگه های ۱:۵۰۰۰۰ تهران، کرج و شهریار) (با نگرش زمین شناسی پزشکی)پریسا پیروزفرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین