مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۴۱۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد ساختاری ملان‍‍ژ های تکتونیکی در تفسیر زونهای همگرای مایلخلیل سرکاری نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی جهت استرس درمنطقه گسل بیدزرد، جنوب شیرازخلیل سرکاری نژادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مقایسه پارامترهای ژئومکانیکی سازند آغاجاری در پهنه زاگرسداریوش طاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
دیاژنز و خصوصیات مخزنی سازند سروک در منطقه تنگ بیجار( ایلام)دالوند، فرانکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
معرفی سکانس ایده آل طوفانی از نهشته های بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین)داوود جهانی -یعقوب لاسمی - نادر کهنسال قدیمی وندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تاثیر جزایر مصنوعی امارات بر سواحل خلیج فارسدکتر حسین مروتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
معمای فیبرولیت: مطالعه پیدایش و تنوع فیبرولیت ها در سنگ های دگرگونی و پلوتونیک منطقه همداندکترای پترولوژیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
مدلسازی عددی اجزاء محدود برای شبیه سازی فرآیند بازگشت آب به یک پیت عمیق در یک سفره آزاددولتی ارده جانی،فرامرز،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
شناسایی و تعیین منشا منیزیت در رسوبات بستر دریاچه مهارلوراضیه لکسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی خصوصیات مارن‌های حساس به فرسایش در حوزه آبخیز تلخه رودرامین سلماسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
چینه سنگی سازند نیزار و یافته های جدید در مورد مرز این سازندربانی فرد، علی اصغرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی فرسایش و رسوب زایی در حوزه آبخیز سد فرومد (شرق شاهرود)ربانی فرد، علی اصغرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ژئوشیمیایی و کانی شناسی رسهای کائولیثنیتی- دونین بالایی در ناحیه آبادهرحمت اله الهامی - اصغر اعتصامپور- حسینعلی بگیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوشیمیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی میکرو فاسیس های کربناته توالی پرمین در برش زالرحیم شعبانیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
ارائه طرحی برای جلوگیری از رگاب در پی سد گلوگاه زاهدان با نرم­افزار Gmsرسول شهمیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی مقایسه ای پدیده نشست زمین در اثر تخلیه آب زیرزمینی به روش SAR اینترفرومتری و GPS در شهر مشهدرضا آل خمیسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی ماگماتیسم کلاته رشمرضا زارعی سهامیهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
پتروگرافی سنگ‌های الترامافیک گردنه رازانرضا زارعی سهامیهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین واتنش نسبی با استفاده از انکلاوها در گرانیتوئید میلونیتیرضا سامانی زادگان،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
تعیین نقش عوامل وقوع لغزش هایبخش خورش رستم با روش های رگرسیون(استان اردبیل)رضا طلاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین