مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
شناخت مدیریت زمینی و ابزار آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک ۸۱
تجزیه پیکسلهای مختلط به منظور بهبود دقت در روشهای طبقه بندی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک ۸۱
تکنولوژی Web GIS و روش اجرا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
برآورد دقیق و امتخاب بهینه پارامترهای چند جمله ای برای اینترپولاسیون ارتفاع ژئونید از اطلاعات ترازیابی GPS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
برنامه ریزی فضای سبز شهری به کمک سیستم های اتطلاعات جغرافیا و مدل ریاضی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
استفاده از معادلات MULTIQUADRIC به منظور کاهش خطای سیستمانیک در مثلث بندی هوایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک ۸۱
ادغام داده های ماهواره ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
مدلی برای تصحیح جوی تصاویر ماهواره ای لندست تی.ام(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
مدلهای رقومی ارتفاع و کاربرد آنها در هیدرولوژی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
طراحی سیستم اطلاعات جغرافیایی راه ها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
سیستم ردیابی آنی وسایل متحرک و کاربردهای آن در مناطق شهری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
روش طبقه بندی دانش مبنا جهت تهیه نقشه پوشش زمینی با استفاده از داده های سنجنده LANDSAT TM(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
تعیین جابجایی به روش آنی با استفاده از سیستم RTDGPS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک ۸۱
تعیین تغییر شکل سدهای خاکی با روش ژئوتکنیک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک ۸۱
تجسمی کردن داده های مکانی از نقشه های کاغذی تا نقشه های Web(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک ۸۱
تبدیل نقشه در سیستم کلارک،لامبرت به نقشه در سیستم WGS۸۴ – UTM(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک ۸۱
تولید سیستم مدیریت نقشه های توپوگرافی کل کشور در پنج مقیاس اصلی و کاربردی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
تولید نقشه تصویری ۱/۲۵۰۰۰۰ کل کشور بصورت یکپارچه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
بررسی اثر جزر و مد در ترازیابی دقیق ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهمایش ژئوماتیک ۸۱
بررسی و ارزیابی کارآیی باندهای ماهواره لندست ۷ (ETM+)در تفکیک واحدهای طیفی حاشیه پلایا (مطالعه موردی؛ پلایای دامغان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱