مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
عملکرد قطعات الحاقی ساختمانها در زلزل ههای گذشته(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیمقالات اولین همایش زلزله درود
علل تخریب پلهای شهری در زلزله های اخیر دنیا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیمقالات اولین همایش زلزله درود
خطرات جانبی ناشی از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
بررسی زلزله شهرستان بم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
بررسی اتصالات خورجین در برابر زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیمقالات اولین همایش زلزله درود
بررسی وضعیت جرائم پس از وقوع زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیمقالات اولین همایش زلزله درود
بررسی کاربرد ، ویژگی ها و مزایای مصالح سبک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیمقالات اولین همایش زلزله درود
ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش تلفات ناشی از خرابی اجزا غیر سازه ای ساختمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیمقالات اولین همایش زلزله درود
آموخته ها از عملکرد ساختمانهای بنایی در زلزله های گذشتۀ ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیمقالات اولین همایش زلزله درود
آموخته ها از عملکرد ساختمانهای بنایی در زلزله های گذشتۀ ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
نقش اطلاعات استراتژیک در مدیریت بحران زمین لرزه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
کلیاتی درباره طراحی لرزه ای خطوط لوله نفت وگاز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
ضرورت، اهمیت و نحوه اطلاع رسانی و ارتقای سطح آگاهیهای مردم در مورد زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
شیوه های آموزشی مناسب در کاهش خطرات و آسیب های ناشی از زلزله در مناطق روستایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
شناسائی های صحرائی لازمه کاهش آسیبهای ناشی از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
زلزله های بزرگ و مخرب معاصر آذربایجان (۱۹۰۰ تا ۲۰۰۵ میلادی)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
روش های نوین کنترل نیروی زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیمقالات اولین همایش زلزله درود
تسونامی (Tsunami)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیمقالات اولین همایش زلزله درود
تبیین اثرات منفی چاههای جذبی فاضلاب بر مقاومت خاک زیر شالوده در ساختمانهای سنتی و مدرن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیمقالات اولین همایش زلزله درود
تاثیرات برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران در کاهش خسارتهای زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیمقالات اولین همایش زلزله درود