مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
نیاز انسان به مواد معدنی (Minerals and human Health) کانیها وسلامتی انسان تاثیر آنها بر برخی از سرطانها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ژئوتوریسم روستای تاریخی کندوان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی سرطان ریه از دیدگاه زمین شناسی پزشکی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
طراحی و ایجاد پایگاه داده های علوم زمین کشورهای عضو اکوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ژئوتوریسم چشمه های گازی گنبد لران (مناطق نفتخیز جنوب ایران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل توسعه گردشگری شهرستان روانسر بر اساس عملکرد عوامل ژئوتوریستی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و مقایسه نتایج آنالیز اسپکتروسکوپی و شیمی تجزیه تر کاتیون های آهن کانی بیوتیت(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تغییرات اکسایشی پیریت باطله¬های زغال به روش جذب اتمی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ایزوتوپ های طبیعی عناصر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اندازه گیری طلا بروش تغلیظ توسط کربن اکتیو وآنالیز اسپکتروگرافی با استفاده از فیلتر پله ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ندازه گیری ضخامت لایه نیکل آبکاری شده بر روی صفحه برنجی با استفاده از XRF‌(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورشیمی و آنالیز دستگاهیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تیپ‌های کانساری شناخته شده در ایران و ارتباط آن با چرخه ژئوتکتونیکی نئوتتیس روش کاربردی برای اکتشاف کانسارهای اکتشاف نشده(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پیجویی و اکتشاف ناحیه ای در محدوده جنوب چاه شیرین بر اساس داده‌های ژئوفیزیک هوایی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ماهواره استر و اکتشاف ذخایر طلا و مس پورفیری شناسایی نوع و برآورد عمق(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تمایز دگرسانی های آرژیلیک پیشرفته عقیم از انواع مرتبط با سیستم های اپی ترمالی با یک مثال موردی از منطقه زگلیک اهر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و آنالیز آماری همبستگی های موجود بین فلزات غیرآهنی و فلزات اصیل سنگهای معدنی درونزاد واقع در قفقاز کوچک (بخش آذربایجان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی سازی عناصر گروه پلاتین در پیروکسنیتهای منطقه معدنی فاریاب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش نسبت های فلزی در اکتشاف عناصر گروه پلاتین در منطقه فاریاب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
خاستگاه نهشته های ناسولفیده روی در معادن سرب و روی ایران و کاربردهای اکتشافی آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل¬گذاری ژئوشیمیایی نمودارهای احتمال به منظور شناسایی مناطق آنومال کانی¬سازی طلا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین