مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تعیین تیپ سنگی در مخازن نفتی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ با مثالی از سازند آسماری در میدان مارونوحید توکلی، عبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین ضخامت حقیقی طبقات حفاری شدههمایون- مطیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهینه‌سازی هندسه طراحیهما بهنام، محمد علی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی عملکرد جداسازهای لرزه ای در مقاوم سازی ساختمانهانوید سیاه پلو-راضیه یوسفی حاچی وندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
خصوصیات مکانیکی و معیار گسیختگی سازندهای آسماری، پابده، ساچون و آغاجارینوذر سامانی- بهنام اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
خصوصیات مکانیکی و معیار گسیختگی سازندهای آسماری، پابده، ساچون و آغاجارینوذر سامانی- بهنام اویسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین گروههای سنگی با استفاده از لاگهای پتروفیزیکی و داده های مغزه در سازند بورگاننظام وفا، سروشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهره گیری از داده های اسپکترومتری اشعه گاما و مغناطیس سنجی برای تعیین زونهای دگرسانی گرمابی، آلتراسیون پتاسیک و ساختار زمین شناسی در منطقه طارمنسرین امیرمطلبی، بهرام سامانی ، هدیه نازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی نقش خرده­های رودیست برکیفیت مخزن سروک میدان نفتی آب­تیمورنجفی، محمود– سلیمانی، بهمن– امیری بختیار، حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی پتروفیزیکی مخزن بنگستان میدان نفتی بینکنثارزاده, رضا، علیزاده, بهرام، قلاوند،هرمزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
عوامل موثر بر زمین لغزه ها در حوضه رسوبی کپه داغناصر نعیمی قصابیان-سید ناصر رئیس الساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تاثیر میزان آرماتورگذاری بر شکل پذیری وضریب رفتار دیوار برشی بتنی دارای بازشوناصر شابختی-علی حشمتی سعادتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی اثر امواج برگشتی از ناپیوستگی موهو در تقویت لرزش شدید زمین در شرق ایرانناصر حافظی مقدس، علی کمک پناه،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تاثیر پارامتر های مهم بر روی لیچینگ کانسنگ مس ندوشننازنین دیهیمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ساختار سرعتی پوسته در فلات ایراننادری نژاد فرد.آزاده قیطانچی. محمّد رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کانی شناسی کانسار مس اکسیده خاش از دیدگاه لیچینگمیرزاآقا محمدی سید عباس فاضلی، فتح الله مصوریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی و تغییرات سطح آب دریای مائستریشتین زیرین در شرق حوضه رسوبی کپه داغموسوی حرمی، رضا؛ محبوبی ، اسداله؛ نجفی، مهدی؛ متین فر، حسنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی منشاء سولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی جنوب ایرانمهندس محمد یونسی و دکتر احمد رضا ربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین روابط تضعیف جنبش نیرومند زمینمهناز لطفی‏زاده ، فرزاد امانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه دو شیوه ترسیمی و ادامه فراسو در جدایش آنومالی های گرانی سنجی در دشت چنارانمهرداد براتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین