مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
کاربرد فیزیک سنگ در تعیین سنگ شناسی سازند فهلیان، در دو چاه انتخابی از دو میدان نفتی جنوب غرب ایرانسید بیژن ماهبازسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش های ژئوالکتریکی VES و CRP در تشخیص شکستگی ها در توده های کربناته - ارسنجان فارسسید احمد حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
شاهد اولیه در مورد رادیولرهای ژوراسیک – کرتاسه زیرین در ناحیه آب بند ، زاگرس مرتفع ، جنوب غرب ایرانسید احمد بابازادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نقش گسل کره بس بر نفتگیرهای تاقدیسی منطقه قیرسیامک محمودی سیوند ، محسن پورکرمانی وعبدالحسین احمدنیاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پتانسیل زمین لغزش در حوزه نوژیان (جنوب شرق خرم آباد ) و پهنه بندی آنسیامک بهاروند۱ ـ طاهر فرهادی نژاد۲ ـ رسول اجل لوئیان۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی آبخوان دشت باهوکلات به روش ژئوالکتریکسعید رضا خجسته پور دکتر محمد نخعی دکتر غلامرضا لشکری پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد رخساره های لرزه ای در شناسایی نفتگیرهای چینه ای: مطالعه موردی از شمال غرب نوشهر، جنوب دریای خزرسعید خدابخش- پ.فرزدی- م.ع.زاده محمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روشهای مختلف جداسازی آنومالیها (Separation methods) در اندازه گیری های مغناطیس سنجی جهت تعیین آنومالیها، شناسایی گسلها و تفکیک نسبی آنومالیهای عمقی و سطحی از یکدیگرسعید -میرزاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تهیه مقطع زمان ـ عمق در لرزه نگاری شکست مرزی با استفاده از عملگر همامیختسپیده یاسمی - حمیدرضا سیاه کوهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین ضخامت رسوبات آبرفتی و واریزه‌ای در بستر رودخانه پلرودساناز شریفیان- علی مرادزاده، محمدعلی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزشیابی سازند شمشک (البرز مرکزی) بعنوان سنگ منشاء احتمالی نفت و گاز دریای خزرزیبا زمانی-محمدرضاکمالی-حسین رحیم پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات مهندسی مخزن میدان گازی سراجه به منظور ذخیره سازی گاز طبیعیروح اله حق زاده۱ ، بهمن بهلولی۲، علی حسنی۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی پتانسیل ژنتیکی سنگهای منشاء میدان نفتی مسجدسلیمانرضایی، زهره ؛ علیزاده،بهرام ؛ قلاوند، هرمزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
افزایش راندمان مدار فرآوری مجتمع سنگ آهن گل گهررسول حجازی، بهرام رضایی ، عباس سام، فرشید زمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه و تعیین محل کانی سازی در سری آتشفشان-رسوبی کوه خشومی ساغند،یزدرسول اخروی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نگرشی بر زمین شناسی مهندسی سدقیر (سلمان فارسی)رسول اجل لوئیان-محمد صالحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه تحلیلی سیستم های مرسوم رده بندی مهندسی توده سنگرسول اجل لوئیان- فریدون حیدری- رامین کرمی-مژگان کمالیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل عملی بررسی ساختمانهای دو لایه ای زمین (بر اساس روش هاگیورا-(Hagiwara,s Method)رسول اجل لوئیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل عملی بررسی ساختمانهای سه لایه ای زمین (بر اساس روش ماسودا-(Masuda,s Method)رسول اجل لوئیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نگرشی نوین بر تاثیر فرآیند انیدریتی شدن روی شاخص کیفیت مخزنی و واحدهای جریانیرحیم کدخدایی ایلخچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین