مقالات

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی مصالح سنگی مصرفی در موج شکن های جنوب شرق ایران- چابهارحسین جلالی -سید علیرضا ناصحی-محمد رضا نیکودلسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین لیتولوژی و سیالات منفذی سازند شوریجه توسط داده های رقومی (خام و ارزیابی شده) نمودارهای ژئوفیزیکی و کاربرد آن در داده های لرزه ای بازتابیحسین اخوان- محمدرضارضایی- رسول اخروی - سیدرضا موسوی حرمی- سیدرضا رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نقشه‌های شتاب طیفی برای گستره تهرانحسام الدین خشنودی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
دیاژنز و ژئوشیمی دولومیت و تاثیر آن بر روی کیفیت مخزنی سازندهای دالان وکنگان در میدان پارس جنوبیحجت شیخ پور- حسین رحیم پور بنابسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزشهای پیرامون روستای کیاسر (جنوب غرب گرگان)حامد رضایی- ماشاءالله خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی مخزنی بخش‌های کربناته سازند قم در چاه‌های البرز در حوضه قم، ایران مرکزیجواد هنرمند- محمدرضا رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی پتانسیل نفت‌زائی نهشته‌های دوران سوم (سازند پابده) ناحیهجواد تبریزی* - مرتضی طبائیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه ابعاد قطعه در طراحی منطقه نفتی البرزجعفر نعیمی و محمد علی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد آنالیز خوشه ای چند متغیره داده های لاک در تعیین رخساره های الکتریکی و زون بندی مخازن نفتی، ب مثالی از میدان مارونتوکلی ، وحید – امینی ، عبدالحسن – حق پرست ، قدرت اللهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ژئوالکتریک اکتشافات قنات های ناشناخته با بکارگیری روشپیروز، ایرجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش ژئوالکتریک در تخمین دقیق هدایت ویژه الکتریکی آبپگاه زارع-محمدعلی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روشهای ژئوفیزیکی جهت مطالعه گستره آلودگی آبهای زیرزمینیپگاه زارع-بهرام عکاشه-بابک تواناسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد روش های ژئوفیزیکی در بررسی حرکات زمین لغزشیپگاه زارع-بهرام عکاشهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نگرشی بر شرایط و دلایل وقوع رانش زمین در جاجرودپدرام بحرینی- مرتضی سیارپور- سید حمید قربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پدیده دولومیتی شدن و تاثیر آن بر تخلخل و تراوایی مخزن آسماری میدان نفتی شادگانبهمن سلیمانی، جلیل جعفری ، سعید علیزاده پیرزمانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه تاثیر توپوگرافی بر اندازه گیری های مقاومت ویژه و مطالعه تاثیر آن بر مقاطع دو قطبی- دوقطبی (Dipole-Dipole) حاصل از مطالعات ژئوفیزیکی در محدوده معدن سرب و روی کلیشه (خمین)بهمن - بیاتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
معرفی ماشین حفار (TUNNELING BORING MACHINE) طرح ملی تونل گاوشان و تعیین پارامترهای ژئو مکانیکی سنگ و مقایسه آن با مقادیر مکانیکال دستگاه در جهت پیش بیتی کیفیت سنگ در حال حفاریبهزاد زمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی پتانسیل هیدروکربوری سازند سرگلو در فروافتادگی دزفول با استفاده از دستگاه پیرولیز راک­ایول VIبهرام علیزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پرعیار سازی کانسنگ طلای کوه زر دامغان با کاربرد روشهای فلوتاسیون و سیانوراسیونبابک فتوحی ، محمد نوع پرست ، منوچهر اولیازادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی و مقایسه روشهای تجربی و آنالیز رگرسیونی برای محاسبه تراواییایرج محمّدپور، محمّدرضا رضایی، بهرام موحّد، نادر ثابتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین