مقالات

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعه براکیو پودهای پرمین فوقانی در سه مقطع شهرضا – جلفا – البرزمریم ناز بهرام منش تهرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تغییرات لیتولوژی و تاثیر آن بر تخلخل و اشباع هیدروکربوری در زونهای مختلف مخزن اصلی ایلام (میدان جوفیر- دشت آبادان)مرتضی فرخی -محمدرضا رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پتا نسیل لومینسانس قرمز برای کار بردهای سن یابی: ترمولومینسانس قرمز(RTL)مرتضی فتاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل سازی معکوس پارامتری داده های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه اندیس معدنی پایندهمرادزاده، علی- عرب امیری، علیرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی امکان مدلسازی معکوس دوبعدی داده های مگنتوتلوریک با شبکه های عصبی مصنوعیمرادزاده، علی- طهماسبی، فاطمه- فاتح، محمدمهدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پرعیارسازی ثقلی زیرکن از ذخایر پلاسری اسکله پسابندر دریای عمانمحمودرضا عبدیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی عوامل دیاژنزی موثر در سازند آسماری و تاثیر آنها در کیفیت سنگ مخزن، بخش غربی میدان اهوازمحمود موجودی- محمد رضا رضایی- رسول اخروی- هرمز قلاوندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثر فرکانس بر پاشندگی سرعت انتشار امواج الاستیک در نمونه های سنگ آهک در حالتهای خشک و اشباعمحمود فتحی- نبی بیدهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
حذف پیریت از زغال سنگ طبس (مزینو۲) به روش فلوتاسیون معکوسمحمود عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهینه سازی شرایط استخراج انتخابی گالیم از محلول بایر به روش تاگوچیمحمود عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی رفتار ومقاوم سازی صفحات کف ستون تقویت شده تحت اثر بارهای محوری فشاری و کششیمحمدعلی هادیان فرد-عبدالرضا زارع-سیدمحمد شجاعی قلانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات ژئوفیزیکی تونل انحراف آب ساختگاه سد مروکمحمدعلی ریاحی [ و ساناز شریفیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تحلیل و بهینه سازی صفحات کامپوزیت با استفاده از روش بدون شبکه EFG و روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیکمحمدرضا قاسمی-سهیل محمدی-امیر بهشادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی کیفیت مخزنی سازند قممحمدرضا رضایی-محمدرضا کمالی-سیدعلی معلمی-جمشید رودسازسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه ای بین اطلاعات حاصل از تحلیل گر تصاویر (Image Analyzer) و تزریق جیوه (Mercury injection) به منظور ارزیابی کیفیت سنگ مخزنمحمدرضا رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات ژئوفیزیکی به طریقه VLF بر روی کانسارهای سولفیدی و منابع آب زیرزمینیمحمدرضا خسروی بیگیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تثبیت خاک سست و نامقاوم به طور طبیعی در منطقه خلیج چابهارمحمدرضا امیدوارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد تجارب تکنیکی جدید گاز رادون در زمین شناسی مهندسیمحمدرضا اسپهبدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه ضخامت فرسایش یافته و کنترل انعکاس ویترینایت با استفاده از شیب زمین­گرماییمحمدحسین حیدری فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی شکل پذیری ساندویچ پانل با رفتار برشیمحمدجواد فدایی-محسن اکبریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین