مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تقسیم بندی پیشنهادی برای سنگ های شیلغلامرضا لشگری پور- محمد بومریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی واگرایی خاک های دشت سیستانغلامرضا لشکری پور، ماشاء ا… خامه چیان، حمید رضا سلوکی، ابراهیم رحیمی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی روشهای مدلسازی مستقیم و معکوس در مطالعه ساختارهایغلام جوان دولویی -محمد ریحانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و شبیه سازی سیستم چاه پیمایی ژئوشیمی به منظور آنالیز عنصری سازند و سیالات آنعلیمحمد باقری ،علی اکبر رحیمی بهار، حسین حسین پورصیامی ، محمد محمدنیا ، حسام الوکی بختیاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی ژئوشیمیایی نفت مخزن آسماری/جهرم میدان نفتی نرگسیعلیزاده،بهرام- قربانی،بیوک- معماریانی،محمودسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی تراوایی با استفاده از داده های لاگهای CMR و MDT در یکی از میادین نفتی جنوب ایرانعلیرضا مردانی , محمدرضا رضاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعبیر و تفسیر و مدل‌سازی دوبعدی داده‌های مقاومت ویژه وپلاریزاسیون القایی اندیس معدنی پایندهعلیرضا عرب‌امیری علی مرادزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
سنجش میکرولیپتوفی راهکاری برای اکتشاف مواد معدنیعلیرضا عرب‌امیریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از روش شبیه سازی زمین آماری SGS در مدلسازی مخزن نفتی میشریفعلیرضا رحیمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پرعیار سازی کائولن معادن کبودکمر و قناق با استفاده از جدایش ابعادی و مغناطیسی شدت بالا (جونز)علیرضا پیامنی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
چالش‎ ژئوتوریسم و توسعه پایدار و پیشنهاد چند مدل‎ برای حفاظت و نگهداری از ژئوپارک‎هاعلیرضا امری کاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نگاهی به مفاهیم کلی ژئوپارک‌، میراث زمین شناسی و ژئوتوریسم و بررسی جایگاه ایران در این زمینهعلیرضا امری کاظمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اثر دگر شکلی گسل شمال تهران بر پایداری شیروانی های خاکی و سنگی دره کن، آزاد راه تهران- شمالعلی یساقی- حسین کنعانی مقدمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده ازتابع تیپر برای تهیه نقشه رسانندگی الکتریکی ساختارهای زیرزمینی در برداشتهای مگنتوتلوریکعلی مرادزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی استاتیک شیفت و تصحیح لازم برای کاهش اثرات آن در برداشت برای مگنتوتلوریکعلی مرادزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تفسیر کیفی داده های مغناطیسی کانسار آهن اجت آباد سمنانعلی مرادزادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اجرای پروژه ژئوفیزیک هوائی در مقیاس نیمه تفصیلی در زونهای ۲۰ گانه اکتشافیعلی محمدی جوآبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیک هواییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
طبقه بندی ژئومکانیکی (RMR) توده‏سنگهای ساختگاه سد تنگوئیه سیرجانعلی محمد رجبی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تشخیص گونه های سنگی با استفاده از منطق فازی در یکی از مخازن نفتی ناهمگون ایرانعلی محمد باقری ، حسام آلوکی بختیاری ، بیژن بیرانوند و مهدی فصیحسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی پارامترهای پتروفیزیکی مخزن با استفاده از تکنیک منطق فازیعلی کدخدایی ایلخچی ، محمدرضا رضایی ، مسعود لطف پور و سید علی معلمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین