مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ژئوتوریسم کوه سوخته امیدیهعلی رحمانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
معرفی یک برنامه جدید آنالیز لاگعلی چهرازی- محمد رضایی- عبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی شکل پذیری مدل المان محدود و آزمایشگاهی تیرهای پیش تنیده دارای بتن خود متراکمعلی اکبر مقصودی-مینا فرحبخشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی تاثیر جنس زمین در ناپایداری دامنه های مسیر راه مطالعه موردی گرمابدر- دشت لارعلی ارومیه ای-- سهراب شهریاری- پروین خدادادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثر توزیع دانه بندی بر ارزش ماسه ایعلی ارومیه ای- حامد رضایی- غلامرضا غلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی رابطه بین رسوبات سد اکباتان و زمین شناسی حوضه آبریزعلی ارومیه ای- ابراهیم امین سبحانی- فرحناز کریم زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی ویژگیهای درزه نسبت به عمق در کیفیت توده سنگ(مطالعه موردی سد خیر آباد نیک شهر)علی ارومیه ای - پرویز روز خشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی تزریق پذیری ساختگاه سد آبشینه همدانعلی ارومیه ای مهدی متولی زاده کاخکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
دیدگاههای نوین درباره مفهوم زمین شناسی مهندسیعلی ارومیه ایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
زمین شناسی مهندسی کالیچ هاعلی -طاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تخمین تخلخل سنگ مخزن با استفاده از سیستم شبکه های عصبی مصنوعیعلی کدخدایی ایلخچی ، محمد رضا رضایی ، مسعود رشیدی و علی فتحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین نمودارهای پتروفیزیکیعلبمحمد باقری ، حسام الوکی بختیاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی قابلیت فرآوری کانسنگ طلای شرف آبادعقیل اجاقی، زو کوئی هوانگ، احمد امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
استحصال کانسنگ طلای معلمان در مقیاس نیمه صنعتیعقیل اجاقی، احمد امینی، سید محمد جواد شمسا، حسین مرادیعقیل اجاقی، احمد امینی، سید محمد جواد شمسا، حسین مرادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی استحصال کانیهای تیتانیوم‌دار از کانسنگ بوکسیت معدن قپی بابا علی «میاندوآب»عطاءا.. بهرامی، علی امامعلی‌پور،سیدضیاءالدین شفائی ، میرصالح میرمحمدی ، طاهره ایمان‌زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی مقدماتی لیچینگ کانسنگ اکسیدی مس سونگون اهرعطاءا.. بهرامی ، علی خدارحمی، میرصالح میرمحمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی مشکلات احداث سد و تونل در مناطق کارستی ایرانعزت الله رئیسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات کانی شناسی و درجه آزادی کانیهای سنگین از دیدگاه کانه آراییعبدالمطلب حاجتی،محمود عبدیان، کمال صابریان، سید ضیالدین شفائی، امیرحسین کوهساریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد جنبه های کانی شناسی در طراحی مقدماتی فرایند پرعیارسازی تالک سفید آقبلاق منطقه سربند اراکعبدالمطلب حاجتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهینه سازی پارامترهای موثر در فرایند جذب و بازیافت سیانید از آب سد باطله کارخانه فراوری طلای آقدره تکاب بر روی کربن فعالعبدالله سمیعی۱، احمد خدادادی۲، محمود عبداللهی۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین