مقالات

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تغییر شکل ثقلی بلند مدت سنگها بخاطر خزش توده سنگ در ساحل راست سد آستانهعبدالرضا-طاهریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
قابلیتهای روش ژئوفیزیکی گرانی سنجی در تعین مشخصات کانسارهای سنگ آهنعبدالحمید انصاریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه نگارهای چگالی و گامای طبیعی در تخمین میزان خاکسترزغالسنگعادل وطن‌دوست، مجید نبی‌بیدهندی، غلامحسین نوروزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهینه سازی جدایش ثقلی در فرآوری باریت کارخانه درین کاشانصفاری ، فرزانگان ، راستی الحسینی ، شفاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه گرادیان زمین گرمایی در پهنه های زمین ساختی زاگرس، کپه داغ، البرز، ایران مرکزی و مقایسه آنهاصغری اسماعیلی فرد- جمشید حسن زاده -عباسعلی علی اکبر بیدختیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و اکتشاف پتاس با استفاده از داده های ثقل سنجی و مغناطیسیشهریار جوادی پور- علی مرادی تهرانی-عبدالرضا قدسسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کالیبراسیون نگارهای چگالی و صوتی برای ساخت لرزه نگاشت مصنوعیشاهرخ پوربیرانوند، مجید نبی بیدهندی و مجتبی صدیق عربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی و مقایسه کوچ‌های زمانی قبل و پس از انبارش بر رویداده‌های لرزه نگاری دوبعدیشادی قوامی، مجید نبی‌بیدهندی و مهدی مرادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی دامنه در مقابل دورافت در یکی از میادین نفتی ایرانسیده لیلا جعفریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی تیپ‌های مختلف کانه‌زائی بر اساس استانداردUSGS در زون اهر-ارسباران (در محیط GIS)سیدمهران حیدری*، سیدعلی موسوی *، ناظمه اشرفیان‌فر*، رقیه موسوی*سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
عدم موفقیت روش لرزه ای و موفقیت روش قطبش القائی عمیق در اکتشاف نفت در منطقه دهددشتسید نورالدین سعادت میر قدریمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پیش بینی خطر رانش زمین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترونسید محمود فاطمی عقدا رامین ساری خانی محمد تشنه لبسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ارزیابی و تعیین توزیع مکانی احتمال سیمان شدگی در نهشته های آبرفتی گستره شهری تهرانسید محمود فاطمی عقدا سجاد کاظم شیرودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی امکان جایگزینی سلول فلوتاسیون ستونی با سلول مکانیکی در مرحله کلینر سرب سولفیدی کارخانه منصور آبادسید محمدجواد کلینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
عمل آوری حرارتی کانه کربناته سیلیکاته سرب و روی معدن دره زنجیرسید محمد جواد کلینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین شرایط بهینه فلوتاسیون سنگ معدن کالکوسیت مجتمع مس سرچشمه در مقیاس آزمایشگاهیسید ضیاءالدین شفایی۱، محمد کارآموزیان ۲، صمد بنیسی۳ و افسر اسلامی۴سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی میزان نرمه زونهای مختلف معدن فسفات اسفوردی در خوراک ورودی کارخانه تغلیظسید ضیاءالدین شفاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ترکیب کانی شناسی، شیمیایی و جایگاه زمین شناسی پرلیت منطقه سربیشه (جنوب شرق بیرجند)سید سعید محمدی - ملیحه نخعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
Preparation of a geodetic calculator for earth gravity field computationسید روح الله عمادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین میزان جذب هیدروکربن توسط ماتریکس سنگ­ منشاء در سازند سرگلومیدان نفتی مسجدسلیمانسید حسین حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین