مقالات

نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعه کانی شناسی و زمین شیمی معادن زغالسنگ کارمزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه کانه زایی طلا در پهنه بُرشی قبغلوجه (جنوب‌غربی سقز، کردستان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه فلدسپاتهای آلکالن در سنگ های آتش فشانی دماوند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ضرایب دینامیکی و استاتیکی خاک در جنوب تهران‌محمد علی‌ ریاحی و ایرج مداحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه شکستگی های مخزن آسماری با استفاده از تلفیق روش های مستقیم و غیر مستقیم در میدان نفتی زیلایی، جنوب غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ساختار سرعتی پوسته در فلات ایراننادری نژاد فرد.آزاده قیطانچی. محمّد رضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ژئوشیمیایی نفت میادین بخش ایرانی حوضه خلیج فارساحمد رضا ربانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه ژئوشیمیایی پوش¬سنگ گچساران و سنگ¬های منشاء احتمالی در میدان¬نفتی مسجدسلیمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه رسوب شناسی حوضه آزادبر با نگرش ویژه بر فرسایش پذیری سازندها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه رسوب دهی و بررسی حساسیت سازندها به فرسایش در حوضه کسیل - نسا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه درز و شکافهای آبدار به روش VLF و مقاومت ویژهمحمد کاظم محمد یاسر رادانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه تنوع فازی و رخساره شناسی مواد آذرآواری میمند، واقع در شمال شرق شهر بابک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه تاثیر توپوگرافی بر اندازه گیری های مقاومت ویژه و مطالعه تاثیر آن بر مقاطع دو قطبی- دوقطبی (Dipole-Dipole) حاصل از مطالعات ژئوفیزیکی در محدوده معدن سرب و روی کلیشه (خمین)بهمن - بیاتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه پی جویی کانالها و قناتهای قدیمی در منطقه بریجستون شیرازمحمد علی ریاحی- حبیب علی زاده زکریاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعه براکیو پودهای پرمین فوقانی در سه مقطع شهرضا – جلفا – البرزمریم ناز بهرام منش تهرانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات وارون‌لرزه‌ای و مراحل لازم برای انجام وارون‌سازیآزاده عاشوری پرشکوهی ، مهندس جواد جمالی، دکتر مجید نبی‌بیدهندیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات مهندسی مخزن میدان گازی سراجه به منظور ذخیره سازی گاز طبیعیروح اله حق زاده۱ ، بهمن بهلولی۲، علی حسنی۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات کانی شناسی و درجه آزادی کانیهای سنگین از دیدگاه کانه آراییعبدالمطلب حاجتی،محمود عبدیان، کمال صابریان، سید ضیالدین شفائی، امیرحسین کوهساریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات ژئوفیزیکی تونل انحراف آب ساختگاه سد مروکمحمدعلی ریاحی [ و ساناز شریفیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات ژئوفیزیکی به طریقه VLF بر روی کانسارهای سولفیدی و منابع آب زیرزمینیمحمدرضا خسروی بیگیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین