مقالات

نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
مطالعات زمین شناسی مهندسی، ژئوفیزیک و تعیین منابع قرضه بند کنترل سیلاب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مطالعات زمین شناسی ساختاری و مهندسی در محدوده ساختگاه سد مهرانه رود تبریزامیر مرتضی عظیم زادهسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مشکلات و نحوه تعیین واحدهای کاری در مارنهای همدان جهت بررسی وضعیت فرسایشی آنها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مشکلات انتخاب موقعیت سد در ناحیه صیدون، با توجه به وجود آبخوان تحت فشار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مسائل و مشکلات پیزومترها در ساختگاه سدهای کشور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مزایای استفاده توام روش شلومبرگر و CRP در مناطق کارست ( مطالعه موردی روستای یخکش)قاسم قربانی رستمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل‌سازی وارون دو بعدی داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی برای اکتشاف سرب و روی منطقه بالاکوه زنجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل‌سازی و تفسیر ژئوالکتریکی منابع آب زیر‌زمینی جنوب بیرجند(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی و تخمین ذخیره به روش زمین‌آماری برای بلوک ۷ گل‌بینی معدن بوکسیت جاجرممسعود منجزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل‌سازی معکوس دوبعدی داده‌های گرانیفیروز جعفری-سیدابوالحسن رضویسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی دامنه در مقابل دورافت در یکی از میادین نفتی ایرانسیده لیلا جعفریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدلسازی تیپ‌های مختلف کانه‌زائی بر اساس استانداردUSGS در زون اهر-ارسباران (در محیط GIS)سیدمهران حیدری*، سیدعلی موسوی *، ناظمه اشرفیان‌فر*، رقیه موسوی*سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل¬گذاری ژئوشیمیایی نمودارهای احتمال به منظور شناسایی مناطق آنومال کانی¬سازی طلا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل سه بعدی پی سنگ مکران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل سازی و تلفیق داده های اکتشافی با روش AHP در محیط GIS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل سازی معکوس پارامتری داده های پلاریزاسیون القایی و مقاومت ویژه اندیس معدنی پایندهمرادزاده، علی- عرب امیری، علیرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل سازی پسلرزه های ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل زمین شناسی و برآورد حجم اولیه نفت درجای مخزن خامی میدان (M(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل توسعه گردشگری شهرستان روانسر بر اساس عملکرد عوامل ژئوتوریستی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوتوریسمبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مدل پیش بینی حداکثر میانگین سرعت ذرات در تاسیسات سد آیدوغموش میانهمحمد کاظم حفیظی - ریحانه حفیظیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین