مقالات

نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
محاسبهء پارامتر فراوانی درزه، فاکتور کیفیت و مدول تغییر شکل سنگمحمد علی‌ ریاحی و ناصر طاهریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه ی خواص ساختاری و ساختار نواری فازهای ژرمانیوم در فشار بالا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه مقاومت ظاهری زمین از داده های VLF-EMمحمد حسین اسدیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه گرادیان زمین گرمایی در پهنه های زمین ساختی زاگرس، کپه داغ، البرز، ایران مرکزی و مقایسه آنهاصغری اسماعیلی فرد- جمشید حسن زاده -عباسعلی علی اکبر بیدختیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه کرنش ناحیه ای سیستم گسل امتدادلغز زاهدان به کمک تحلیل فرکتالی (جنوب شرق ایران)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه ضخامت فرسایش یافته و کنترل انعکاس ویترینایت با استفاده از شیب زمین­گرماییمحمدحسین حیدری فردسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه تغییرات جرم عناصر در طی آلتراسیون هیدروترمال در گرانیت طلادار آستانه (زون سنندج-سیرجان، جنوب‌غرب اراک)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبه ابعاد قطعه در طراحی منطقه نفتی البرزجعفر نعیمی و محمد علی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
محاسبات عددی شدت تاثیر محلولهای هیدروترمال و شناسایی الگوهای اکتشافی ذخایر VHMS(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ماهواره استر و اکتشاف ذخایر طلا و مس پورفیری شناسایی نوع و برآورد عمق(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
گسلش جنبا در حاشیه شمال خاوری کمربند ولکانیکی اورمیه - دختر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
گذار از برپایی در کپه داغ به فرونشینی در کاسپین جنوبی،‌ معرفی گسله های نوشناخته گنبدکاووس و یساقی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کنترلهای زمین ریختی شکل و تحرک بهمن سنگها با نگرشی به زمین لغزشی مبارک آبادآرش امینی نکو- قدرت الله فرهودیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کشف و معرفی قدیمی ترین خرچنگ دوران سوم (ائوسن بالایی، الیگوسن آغازی) از یاسوج(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کریستال شیمی انکلاوهای میکروگرانولار مافیک سنگ های نفوذی طرود، جنوب دامغان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی‌شناسی و ساخت و بافت افق‌های کانه‌دار کانسار مس رسوبی مارکشه (Redbed Type) در شمال‌غرب راور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن-آپاتیت ذاکر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی و واکنش های دگرگونی پورفیروبلاست های کردیریت و آندالوزیت در هورنفلس های منطقه شهرستانه، همدان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی و ژئوشیمی افق های هورنبلندیتی در نهشته های آهن گلالی و باباعلی و مقایسه آنها(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانی شناسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی و زمین شیمی ایزوتوپی ذخیره طلای شرف آباد، شمال غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین