مقالات

نمایش ۵۴۱ تا ۵۴۳ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بهینه‌سازی هندسه طراحیهما بهنام، محمد علی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین ضخامت حقیقی طبقات حفاری شدههمایون- مطیعیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تعیین تیپ سنگی در مخازن نفتی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ با مثالی از سازند آسماری در میدان مارونوحید توکلی، عبدالحسین امینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین