مقالات

نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
تعیین مناطق امیدبخش معدنی در محدوده برگه هزارکانیان به روش فیلتر فضایی حصاری(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی صحرایی کانی سازی مس رسوبی درمنطقه تسوج استان آذربایجانشرقی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کاربرد مطالعات الکترون مایکروپروب در بررسی کانسار آهن آپاتیت دار سرخه دیزج در جنوب خاوری زنجان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی منطقه¬بندی نواحی معدنی ورقه¬های کدکن و شامکان با استفاده از داده¬های ژئوشیمی آبراهه¬ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
رخساره‌های کانه‌دار و منطقه‌بندی عنصری در کانسار SEDEX چاه‌میر (جنوب بهاباد)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی‌شناسی و ساخت و بافت افق‌های کانه‌دار کانسار مس رسوبی مارکشه (Redbed Type) در شمال‌غرب راور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانه زایی سولفید توده ای (VMS) روی- سرب- مس در منطقه چاه گز در جنوب شهربابک(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانه زایی اکسید آهن-آپاتیت ناحیه بافق: رابطه مکانی، زمانی و ژئوشیمیایی با ماگماتیسم گرانیتوئیدی و حوضه های رسوبی کامبرین آغازی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی و زمین شیمی ایزوتوپی ذخیره طلای شرف آباد، شمال غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ویژگیهای کانی سازی-دگرسانی و پترولوژی ذخیره مس پورفیری چاه فیروزه، کرمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ژئوشیمی و زایش کانسنگ‌های نواری مگنتیت-باریت در منطقه موته، استان اصفهان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن آنومالی شمالی (شمال بافق)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
مقایسه لیستوینیت های شمال غرب نهبندان با لیستوینیت های شرق – مرکز ترکیه ، عربستان ، مراکش و ایتالیا ، و بررسی منشأ و کانی سازی طلا در لیستوینیت های شمال غرب نهبندان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
طلای کوهیان، پایانی بر یک انتظار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ژئوشیمی، کانه زایی و ژنز کانسار آنتیموان چوپان واقع در خراسان جنوبی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن-آپاتیت ذاکر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
منشاء کانه‌زایی تنگستن نظام‌آباد: ماگمای گرانیتی یا سیالات دگرگونی؟(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نرخ لغزش کلی گسل تبریز و رابطه آن با تئوری تکتونیک فراری برای شمال غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی اثر چشمه زمینه در منحنی خطر زمینلرزه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
فعالیت لرزه خیزی شمال غرب ایران(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین