مقالات

نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
بررسی واگرایی خاک های دشت سیستانغلامرضا لشکری پور، ماشاء ا… خامه چیان، حمید رضا سلوکی، ابراهیم رحیمی،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی وتحلیل ژئومکانیکی عوامل ناپایداری منطقه امامزاده علی جاده هراز(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ویژگی های مهندسی سنگ های مارنی سازند آغاجاری در جزیره فشممحمد رضا نیکو دل- ماشاء ا... متولی زاده کاخکی - مهدی خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی منطقه درگهان جزیره قشممحمد رضا نیکودل- مجتبی حیدری-ماشاء الله خامه چیانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی و ژئودینامیکی پی سنگ سد مرزی تنگ حمام شهرستان سرپل ذهاب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بررسی¬های ژنتیکی و کانی¬شناسی با استفاده از توزیع REE ها در کانسار سرب دونا(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بکارگیری توموگرافی الکتریکی دوبعدی در تعیین مسیرهای جریان آب کارستفرهاد عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بکارگیری روش دو آرایش متقارن نیم شلومبرگر برای اکتشاف منابع آبهای زیرزمینی در زمینهای سخت (کارست)، کانسارهای فلزی و گسلهای پنهانایرج پیروزسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهره گیری از داده های اسپکترومتری اشعه گاما و مغناطیس سنجی برای تعیین زونهای دگرسانی گرمابی، آلتراسیون پتاسیک و ساختار زمین شناسی در منطقه طارمنسرین امیرمطلبی، بهرام سامانی ، هدیه نازیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهسازی و تثبیت نهشته های مارنی به منظور کنترل فرسایش و رواناب(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهینه سازی پارامترهای موثر در فرایند جذب و بازیافت سیانید از آب سد باطله کارخانه فراوری طلای آقدره تکاب بر روی کربن فعالعبدالله سمیعی۱، احمد خدادادی۲، محمود عبداللهی۳سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهینه سازی جدایش ثقلی در فرآوری باریت کارخانه درین کاشانصفاری ، فرزانگان ، راستی الحسینی ، شفاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهینه سازی شرایط استخراج انتخابی گالیم از محلول بایر به روش تاگوچیمحمود عبدالهیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهینه سازی کاهش سیلیس از کنسانتره آهن مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو با استفاده از شبکه های عصبیحسین میرزائی نصیرآباد، سید ضیا الدین شفائی، رضا خالو کاکائی، محمد کاراموزیان و فرامرز دولتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورکانه آراییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهینه نمودن عرض مغزه موج شکن های بنادر جهت حفظ منابع سنگی کشور(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
بهینه‌سازی هندسه طراحیهما بهنام، محمد علی ریاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پتا نسیل لومینسانس قرمز برای کار بردهای سن یابی: ترمولومینسانس قرمز(RTL)مرتضی فتاحیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پتانسیل طلا در زون ارومیه دختر ناحیه جنوب غربی استان قم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پتروگرافی و ژئوشیمی کانسارهای کرومیت آباده- طشک، استان فارس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
پختگی سازند کژدمی در حاشیه شمالشرق فروافتادگی دزفول(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی نفتبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین