مقالات

نمایش ۵۴۱ تا ۵۴۳ مورد از کل ۵۴۳ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
ویژگیهای زمین شناسی و ژئوتکنیکی پل بند باستانی گرگر، شهرستان شوشترآرش برجسته بهنام پورمحمدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
ویژگیهای کانی سازی-دگرسانی و پترولوژی ذخیره مس پورفیری چاه فیروزه، کرمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
یافتن محل لوله‌ها و کابل‌های زیرزمینی توسط روش VL(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین