مقالات

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
" بنیاد دیاپیر مجتمع گروناایهرزلیت- آکلوژیت- پریدوتیت در چین شمالی"(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
" نقش دیاپیریسم در پیدایش مجموعه افیولیتی کارپات باختری"(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
"داده های ژئوفیزیکی در مورد دیاپیرهای پوشه در زیر حوضه پانونین"(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیسمپوزیوم دیاپیریسم با نگرشی ویژه به ایران
« ارزیابی سریع ساختمانهای خسارت دیده در زلزله بم » (۵/۱۰/۱۳۸۲)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت
«کاربرد مطالعات سیالات درگیر در اکتشافات کانسارهای گرمابیدکتر بهزاد جاج‌علیلوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
((بررسی های اکتشافی ومعرفی نقاط امید بخش معدنی در ورقه۰۰۰/۱۰۰: ۱ سیه چشمه با استفاده از تلفیق لایه های اطلاعاتی در سیستم G.I.S ))یوسف قمیان* – محمد صادقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
(PILC) امکانسنجی حذف سلنیوم و سرب از محیط ھای آبی توسط رسھای پیلارد تعدیل شدهعفت حشمتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
(SRT) در زمانهای مختلف عمر لجن SBR بررسی بازدهی سیستمهومن حاجی آبادی- سیدمحمدرضا علوی مقدم- سیدحسین هاشمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
۱۵۷۸;۱۵۹۳;۱۶۱۰;۱۶۱۰;۱۶۰۶; ۱۵۸۱;۱۵۷۵;۱۶۰۴;۱۵۷۸; ۱۵۷۵;۱۶۰۳;۱۵۸۷;۱۶۱۰;۱۵۸۳;۱۵۷۵;۱۵۸۷;۱۶۱۰;۱۶۰۸;۱۶۰۶;۱۵۴۸; ۱۶۰۳;۱۶۰۸;۱۵۸۵;۱۵۸۳;۱۶۱۰;۱۶۰۶;۱۵۷۵;۱۵۸۷;۱۶۱۰;۱۶۰۸;۱۶۰۶; ۱۶۰۸; ۱۶۰۶;۱۵۸۷;۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۱۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۴;&#۱۶۱۰; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲; &#۱۵۸۸;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۱۰; سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژیبیستمین گردهمائی علوم زمین
Algorithm of Fuzzy c-Means Clustering in Geochemical Exploration An example : from East IranM. Shiva -A. Ariafar -A. Moradzadehسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
ARENA شبیه سازی حمل و نقل معدن چغارت بافق(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیدومین کنفرانس معادن روباز ایران
AUTHORS’ IDENTIFICATIONBahman Bohloli Goran Svedbjorkسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Bitimin index in Ilam province and applied activities on them.سید نجم الدین الماسی-دکتر امیر پازوکیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
Chitinozoan Biostratigraphy and Palaeogeography of Lower Silurian strata Sarchahan Formation) in Zagros Basin, southern IranMohammad Ghavidel-syooki سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
Chitinozoan biostratigraphy and palaeogeography of Silurian strata (Niur Fm.) at eastern Alborz Range (Kopet-Dagh region) northeastern IranMohammad Ghavidel-syooki سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
Depth estimation of gravity anomalies using Artificial Neural NetworksAlireza Hajian, Vahid Ebrahimzadeh Ardestani, Zahra Ziaeeسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمعدننخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
Design and Manufacturing of Modified Column Flotation CellR.Atash-Dehghan, M.Kolahdoozan, A.H.Koohsariسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورعلوم آزمایشگی و فرآوری مواد معدنینخستین کنفرانس مهندسی معدن ایران
Effect of spatial distribution of Hormuz salt on deformation style in the Zagros fold and thrust belt: an analogue modelling approachAbbas Bahroudi۱ and Hemin A. Koyi سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Geochemical Concentration of Mercury (Hg) in fumarolic surficial soils Hatchobaru Geothermal field, Japanلویزه&#۱۶۴۵; ‚ فرشادسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
Geological site investigation and Environmental Assessment of New Waste Disposal site for Tehranفریدون غضبانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیبیست و سومین گردهمایی علوم زمین