مقالات

نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
اثرات و آلودگیهای زیست محیطی تولید آلومینیوم(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
اثرتوسعه مجاری ریز آبخوان های کارستی بر رفتار هیدرولیکی آبخوانبوسیله شبیه سازیجواد اشجاری، دکتر عزت ا… دکتر محمد زارع،سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورآب شناسیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
اثرجایگاه ساختاری بر هندسه ناودیس زهاب در پهنه گسلی نهبندانابراهیم غلامی- میرعلی‌اکبر نوگل‌سادات - محمدمهدی‌ خطیب- علی یساقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
اثرهای ساختگاه Site Effects بر جنبش شدید زمین، در زمین لرزه ۱۳۶۹ منجیلمهدی زارعی - علی ارومیه ایسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختدوازهمین گردهمائی علوم زمین
اجتماعات کربناته سازند تاربور در ناحیه سمیرم (جنوب غرب اصفهان)رضا عزیزیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییسی امین گردهمائی علوم زمین
اجرای پرده آبند در زیر دیوار آببند در ساختگاھھای با ضخامت زیاد آبرفترضا کیا نی فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیسی امین گردهمائی علوم زمین
اجرای پروژه ژئوفیزیک هوائی در مقیاس نیمه تفصیلی در زونهای ۲۰ گانه اکتشافیعلی محمدی جوآبادیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیک هواییبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
اجرای روش مغناطیس سنجی در محوطه باستانی اریسمانبابک امین پور* - شهریار جوادی پورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
احتمال وقوع سونامی در دریای خزر(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی زیست محیطیدومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی ومحیط زیست
اختلالات روانی ناشی از زلزله(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیهشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله
ادامه ی فروسوی پایدار داده ھای گرانی با استفاده از روش تکرار(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورژئوفیزیکبیست و نهمین گردهمایی علوم زمین
ادغام داده های ماهواره ای(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISهمایش ژئوماتیک ۸۱
ارائه مدل پترو ژنتیکی برای تشکیل سنگهای آذرین منطقه ی قولان- شمال غرب ایران بر اساس ژئوشیمی عناصر کمیابیزدانیان جواد ( دانشجوی کارشناسی ارشد ) ، عامری علی، جهانگیری احمد، مؤذن محسن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارائه الگوی اکتشافی از روی تصاویر ماهواره‌ای لندست (TM)و طراحی سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور ارائه نقشه پتانسیل‌یابی سنگهای ساختمانی گروه آهکی آذربایجانشرقیرضا فلاحت ، یوسف شرقیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوردورسنجی و GISبیست و سومین گردهمایی علوم زمین
ارائه الگوی جنبشی و ارتباط آن با لرزه زمین ساخت منطقه قاین (با نگرشی ویژه به ناحیه جنوب غربی قاین)میرعلی اکبر نوگل سادات- منوچهر قرشی- ابراهیم غلامیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
ارائه برنامه رایانه ای برای بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگیعبدالهادی قزوینیان- مهدی حسینیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
ارائه تخمین خطی معادل از رفتار غیر خطی خاک در حوزه فرکانس در شمال شهر یزد(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست
ارائه تیپ HOT برای افیولیتهای دهشیر – شهربابک (جنوب استانهای یزد و کرمان)(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگوندهمین همایش سالانه انجمن زمین‌شناسی ایران
ارائه رابطه تجربی بین مقاومت فشاری تک محوره و پارامترهای رفتاری توده سنگ مطالعه موردی : معدن مس سونگون(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیسومین کنفرانس مکانیک سنگ
ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش تلفات ناشی از خرابی اجزا غیر سازه ای ساختمان(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی مهندسیمقالات اولین همایش زلزله درود