مقالات

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
رخساره ها و محیط های رسوبی سازند دالان در جنوب غرب ایرانیعقوب لاسمی- محمد علی کاووسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
رخسارهها، محیطهای رسوبی و خاستگاه ماسه سنگهای سازنده هجدک در حوضه رسوبی مرتبط با گسلهای امتداد لغز اطراف زرند کرمانیعقوب لاسمی- علی خردمندسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
میکروفاسیسها و محیط رسوبی سازند مبارک در البرز مرکزی معرفی پشته های کلی (Waulsortian mound) در محیط رسوبی رمپ عمیقیعقوب لاسمی- حسین مصدقسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیسومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
چینه‌نگاری سکانسی سنگ‌های سرانجام پرکامبرین تا اوردویسین میانی (ابر چرخه ساک)در کوه‌های البرزیعقوب لاسمی و هادی امین‌رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ناپیوستگی فرسایشی در بالای کوارتزیت بالایی سازند لالون: گواهی بر این که کوارتزیت بالایی واحد کوارتزیت پایینی سازند میلا نیستیعقوب لاسمی و هادی امین‌رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
بیوهرم های‌ آرکئوسیاتیدی‌ در بین توالی سیلیسی آواری: یافته‌‌ نو در‌ سازند لالون، البرز خاورییعقوب لاسمی و هادی امین‌رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
چینه نگاری سکانسی سازند قم در جنوب بخش مرکزی حوضه رسوبیایران مرکزی: ارزش زمان چینه شناختی سکانس‌ها در تشخیص سن پارهیعقوب لاسمی و هادی امین رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
میکرو فاسیس ها، محیطهای رسوبی و سکانس های عضوهای ۱و ۲ سازند میلا در البرز شرقییعقوب لاسمی -هادی امین رسولیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
چینه نگاری سکانسی سنگ های پرمین بالایی در منطقه عجب شیریعقوب لاسمی -خلیل نورافکنسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)
مطالعه سنگ شناسی، محیط رسوبی، توالی های پسرونده سنگهای پرمین در منطقه بی بی شهربانویعقوب لاسمی -حسینعلی مختارپورسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایییازدهمین گردهمائی علوم زمین
محیط رسوبی سازند قرمز فوقانییعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریایینهمین گردهمائی علوم زمین
تشکیل پروتو پالئوتتیس و حاشیه واگرای اواخر پر کامبرین بالایی تا اردویسین زیرین در شمال شرق گندوانایعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
چینه نگاری سکانسی سازند داریان: نهشته های دور از پلاتفرم در تاقدیس های اشگر و ماماتین، جنوب باختر ایرانیعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
رخساره های پلاتفرمی تا دور از پلاتفرم در سازند فهلیان: گواهانی بر پدید آمدن حوضه ژرف بین شلفی در جنوب باختر ایرانیعقوب لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
بررسی پتانسیل های معدنی آنتیموان در شمالغرب کوه آساگی (شمال استان سیستان و بلوچستان)یعقوب پور، عبدالمجید ـ اسدی، علیرضاسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
محیط رسوبگذاری سازند مزدوران در شرق حوزه رسوبی کپه داغیعقوب -لاسمیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررسوب شناسی و زمین شناسی دریاییهشتمین گردهمائی علوم زمین
چین خوردگی مکرر و شواهد مکانیسم خمشی برسی در فابریک سنگهایدگرگون منطقه آلمابولاغ همدانیزدی کیان، لیلی- محجل، محمدسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
وانادیوم در کانسار سنگ آهن چغارتیزدی ، علی – محمد رضا شایسته فرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافهشتمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
بررسی پترولوژی توده های گرانیتوئیدی مرتبط با قوسهای ولکانیکی پس از تصادم درمنطقه ی قولان - شمال غرب ایرانیزدانیان جواد( دانشجوی کارشناسی ارشد )، عامری علی، جهانگیری احمد، مؤذن محسن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
ارائه مدل پترو ژنتیکی برای تشکیل سنگهای آذرین منطقه ی قولان- شمال غرب ایران بر اساس ژئوشیمی عناصر کمیابیزدانیان جواد ( دانشجوی کارشناسی ارشد ) ، عامری علی، جهانگیری احمد، مؤذن محسن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین