مقالات

نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۶٬۸۱۱ مورد.
عنواننویسندهگروهدستهمکان برگزاری
نگرشی دیگر بر انتشار چینه شناسی خزندگان در دوران دوم علل انقراض دایناسورهامحمد علی جعفریانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیاولین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی دوباره بر مجموعه سنگهای دگرگونه شمال خاوری ترودمحمود رحمتی ایلخچیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی آذرین و دگرگونبیست و یکمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی دوباره بر اردویسین ناحیه طبسمیرعلی رضا حامدیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی جدید در ارزیابی اقتصادی هاله های دگرسانی کانسارهای مس پورفیری معدن گود- کواری کرمانمجید شاه پسندزاده- عباس قاسمی -عباس خرمی- مجید ملکوتیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافنهمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی جدید بر سازند آبدار در مناطق شرق حوضه کپه داغمحمد وحیدی نیا - علی اصغر آریاییسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیدومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی به کانی شناسی توده کوارتز مونزونیت پرفیروئید اکاپلمحمد ولی ولی زاده، داریوش اسماعیلی، مرضیه خلجسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورپترولوژی(تنظیم نشده)
نگرشی به اثر پوشش گیاهی در تثبیت فرسایش لغزشی(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین سمینار زمینلغزه و کاهش خسارتهای آن
نگرشی بر یافته‌های ژئوشیمیایی در نهشته‌های کربناته پرمین جنوب شرقشهر رضامژگان نکوخو و محمد حسین‌آدابیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورسنگ شناسی رسوبیبیست و دومین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر وضعیت لرزه خیزی منطقه طبس(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختمقالات اولین همایش زلزله درود
نگرشی بر نقش شکستگیهای ثانویه پهنه برشی در جایگیری کانسار طلای رگه ای باغوقدرت اله فرهودی- فرید مر- رضا درخشانی- عطا شاکریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر نقش شکستگیهای ثانویه پهنه برشی در جایگیری کانسار طلای رگه ای باغو(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی بر میکروفسیل های کندریشتین (ماهیان) از فامنین (دونین پسین) ایران مرکزیکورش رشیدی حسین غلامعلیان واچیک هایراپطیان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورچینه شناسی و فسیل شناسیبیستمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر مناطق ساختاری- رسوبی ایرانمیرعلی اکبر- نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختسومین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر مسکن روستایی ایران و بازسازی و مقاوم سازی آن(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورمقالات جنبیاولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت
نگرشی بر مدل حوضه‌رسوبی Fore arc و موقعیت تکتونو-سدیمنتری آن در شمال غرب ایران (پهنه شرق قره‌ضیاءالدین – شمال باختری آذربایجان غربی)آریایی , علی اصغر ؛ فیضی , صغریسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورتکتونیکبیستمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر لرزه زمین ساخت پهنه تبریز و پیرامون آنمحمد علی گنجویان- محمد رضا قیطانچی- منوچهر قرشیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی بر لرزه خیزی زلزله زمین ساخت ایرانم- نوگل ساداتسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورلرزه زمین ساختدوازهمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر کانی سازی طلا در منطقه کوه زر تربت حیدریه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافبیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نگرشی بر کانی سازی طلا در منطقه کوه زر تربت حیدریه(تنظیم نشده)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافپنجمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نگرشی بر کانی سازی آنتیموان در اطراف همدانفرهاد آلیانی- محمدمعانی جوسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشورزمین شناسی اقتصادی واکتشافچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران