روش تهیه نقشه های زمین شناسی با مقیاس ۱/۱۰۰۰۰۰نویسنده (ها) : دکتر قلمقاش
ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۸۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ ریال