روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنیناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۲۵۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: