روش های اکتشافات ژئوشیمیایی ذخایر معدنینویسنده (ها) : ا.ا.بئوس - س.و.گریگوریان
ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۵۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۲۵۰٬۰۰۰ ریال