روش های زمین شناسی در اکتشاف و معدن کارینویسنده (ها) : شریفی و خلیل بهارفیروز
ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۲۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۲۲۰٬۰۰۰ ریال