روش های واکاوی و هم نهاد در زمین شناسی ساختاریناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: