زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایرانناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۷۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۱۵۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: