زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران

زمین شناسی ایران - سیستم پرمین در ایران
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار آذر ۱۳۷۴
نویسنده (ها) آقای پرتو آذر

مبلغ ‎ریال۱۵۰٬۰۰۰