زمین شناسی دریای حوضه خزر جنوبی

زمین شناسی دریای حوضه خزر جنوبی
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار مرداد ۱۳۹۶
نویسنده (ها) افشین کریم خانی و رضا بهبهائی

مبلغ ‎ریال۳۵۰٬۰۰۰