زمین شناسی زیست محیطی

زمین شناسی زیست محیطی
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار مرداد ۱۳۹۶
نویسنده (ها) هایده دانشمند

مبلغ ‎ریال۵۵۰٬۰۰۰