زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردی
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار آذر ۱۳۹۳
نویسنده (ها) دکتر مرتضی امینی

مبلغ ‎ریال۱۶۰٬۰۰۰