زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک کاربردینویسنده (ها) : دکتر مرتضی امینی
ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۶۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۱۶۰٬۰۰۰ ریال