زمین شناسی ناحیه شیرگشتناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۱۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: