زمین شناسی ناحیه شیرگشتنویسنده (ها) : روتنر
ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۷۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۰۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۱۰۰٬۰۰۰ ریال