زمین لغزش هانویسنده (ها) : ضیاالدین شعاعی
ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۵
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۰۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۵۰۰٬۰۰۰ ریال