ژئوپارک ها رهیافتی نوین در آمایش سرزمین

ژئوپارک ها رهیافتی نوین در آمایش سرزمین
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار مرداد ۱۳۹۶
نویسنده (ها) بدری کلو
مترجم جدیدی و امری کاظمی

مبلغ ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰