?>

ژئوپارک ها رهیافتی نوین در آمایش سرزمین

ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
موجود نمیباشد
موجود نمیباشد
موجود نمیباشد

مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ ریال