ژئو پارک های جهانی یونسکو و چشم انداز آن در ایران

ژئو پارک های جهانی یونسکو و چشم انداز آن در ایران
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار خرداد ۱۳۹۶
نویسنده (ها) امری کاظمی-بدری کلو -جدیدی

مبلغ ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰