ژئوشیمی فرآیندهای رسوبیناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۳
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۸۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: