ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی

ژئوشیمی فرآیندهای رسوبی
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار آذر ۱۳۹۳
نویسنده (ها) آغا مهدی آغایف
مترجم علی محمدی و رسول نوبری

مبلغ ‎ریال۸۰٬۰۰۰