سنگ های افیولیتی ناحیه خواجه جمالی شیراز

دسته کتاب اکتشاف مواد معدنی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار آذر ۱۳۸۵
نویسنده (ها) شیخی کاریزکی

مبلغ ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰