سیستمهای اطلاعات جغرافیایی برای دانش پژوهان علوم زمینناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۴
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: