فرهنک چینه شناسی ایران

فرهنک چینه شناسی ایران
دسته کتاب زمین شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
ناشر سازمان زمین شناسی
تاریخ انتشار آذر ۱۳۷۰
نویسنده (ها) اشتوکلین
مترجم ستوده نیا

مبلغ ‎ریال۲۰۰٬۰۰۰