کانسارهای سولفید توده ای آتشفشانزاد ایرانناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : اکتشاف مواد معدنی
تاریخ انتشار : آبان ۱۳۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

مبلغ ۴۵۰٬۰۰۰ ریال

ارسال با ایمیل: