?>

گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقی

ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
موجود نمیباشد
موجود نمیباشد
موجود نمیباشد

مبلغ ‎ریال۲۸۰٬۰۰۰