گیاهان آب و هوای تریاس و ژوراسیک ایران مرکزی- شرقینویسنده (ها) : دکتر فاطمه واعظ جوادی
ناشر : سازمان زمین شناسی
دسته کتاب : زمین شناسی
تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۲
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۲۸۰٬۰۰۰ ریال
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد
موجود نمی‌باشد

مبلغ ۲۸۰٬۰۰۰ ریال